Kako ustvariti bolj “modro” gospodarstvo

Premik v načinu razmišljanja in podpora malim turističnim podjetjem za sprejemanje trajnostnih praks

O projektu

Turistične panoge so bile hudo prizadete zaradi epidemije COVID 19, saj so omejitve mednarodnega potovanja povzročile upad turističnega gospodarstva za vsaj 45 do 70 % (OECD)

Ta projekt je priložnost za ponovni razmislek o turizmu kot celoti in da se bolj odločno premaknemo od starih turističnih modelov proti že obstoječim trajnostnim turističnim modelom.

Platforma eUčenje

Platforma eUčenje bo služila kot enotna kontaktna točka, ki bo omogočala takojšni dostop do celotne zbirke digitalnih učnih virov, kot so spletni moduli, gradivo za usposabljanje in drugi prosto dostopni učni viri (OER).

The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Project Number: 2021-1-PT01-KA220-VET-000032948